Lotte van Lith

Artikel Tijdschrift voor Humanistiek

Posted on 7 January 2013 by Lotte van Lith | No Comments

De Humanistieke Potentie van Dąbrowski’s Theorie van Positieve Desintegratie Dr. Maarten Wubben Drs. Lotte van Lith Wie denkt aan twintigste-eeuwse humanistische persoonlijkheidstheorieën, denkt al snel aan bijvoorbeeld Carl Rogers of Abraham Maslow . Toch is het Kazimierz Dąbrowski (1902-1980), nota bene een vriend van Maslow, die met zijn Theorie van Positieve Desintegratie (TPD) juist in … < continued >

vervolg artikel Tijdschrift voor Humanistiek

Posted on 7 January 2013 by Lotte van Lith | No Comments

Dąbrowski en meerlagigheid Als mens was Dąbrowski, net als zijn Theorie van Positieve Desintegratie, buitengewoon (Tillier, 2008a). Hij was als echte Renaissance man thuis in kunst, muziek, literatuur, filosofie en wetenschap. Typerend waren zijn kalmte, energieniveau, warmte, minzaamheid en intellect. Al vroeg werd hij geconfronteerd met de dood, niet alleen doordat zijn zusje overleed aan … < continued >

  • Categories

  • Tags