Gepubliceerd op:
1 december 2018

Woensdag 28 november verzorgde ik een reflectieve samenvatting van het Holistisch Zorgcongres Heel De Mens:

Graag verzorg ik een samenvatting van deze gehéle dag, maar ik was niet bij alle programma onderdelen aanwezig en sprak bij lange na niet met iedereen. Ik moet er dus op vertrouwen…

Gepubliceerd op:
21 november 2018

Onlangs vroeg ik als workshopleider "Wie heeft er geen emotionele problemen?" Niemand (van de in totaal 75 personen) stak een hand op.

Gradueel drong als steeds minder jong meisje tot mij door dat wij mensen allemaal een emotioneel leven kennen. Een leven rijk aan verstoringen en…

Gepubliceerd op:
13 november 2018

Aanstaande woensdag en donderdag spreek ik over creativiteit en emotionele ontwikkeling*. Het lijkt mij tot de weldadige en eerlijke verbeelding spreken als ik daarbij verschillende faal-momenten belicht.

De faal-momenten betreffen perioden waarin mijn talenten werden herkend en ik er…

Gepubliceerd op:
13 november 2018

Het is (ook voor mezelf) goed dat ik morgen* met leerkrachten en andere begeleiders kan spreken over creativiteit en emotionele ontwikkeling.

Zodoende kan ik namelijk enkele inzichten uit onderzoek en ervaring delen, waaruit blijkt welke motivationele intensiteit in verschillende fases…

Gepubliceerd op:
9 november 2018

Kunnen we ons conflictueuze zelf herkennen in projecties?

 

Science-fiction heb ik lang als ongecultiveerd jongensspel beschouwd. De afgelopen weken kwam ik…

Gepubliceerd op:
10 oktober 2018

Stalker(Tarkovski, 1979) is een enigmatisch lucide meesterwerk. De tijd vliegt voorbij én duurt levenslang. We bevinden ons in een andere zone. De visuele poëzie waarmee de korte narratieve kern zich uitstrekt, absorbeert.

Gepubliceerd op:
7 oktober 2018

Ryoji Ikeda’s tentoonstelling van technologie en betekenisgeving is vernieuwend vanwege de afwezigheid van het element ‘verhaal’ in de installaties en het openbaren van de synesthetische ervaring. Zeven kunstwerken vertegenwoordigen de wereld door data, pixels en sinustonen. Het auditief…

Gepubliceerd op:
3 oktober 2018

Innerlijke conflicten heb ik na beangstigende ervaringen in de puberteit lang als gelijke gezien aan "niet laten zien wat er aan emoties in je leeft". Dat heb ik op velerlei manieren gepoogd, dit niet-laten-zien. Door een masker op te zetten (zo min mogelijk gezichtsspiertjes ontspannen), door…

Gepubliceerd op:
16 augustus 2018

Idealiter 

Idealiter zouden we (van en via) elkaar - kinderen & volwassenen - emotionele wijsheid leren. 

Zouden we leren, dat kind en volwassene elkaar voortdurend ontmoeten in hun verstrengeling genaamd de tijd. Zouden we deze tijd ervaren als een mentale en fysiek-…

Gepubliceerd op:
11 augustus 2018

Jeugdpsychiater Floortje Scheepers is in dit artikel mooi aan het woord over de psyche en de psychiatrie :

"We zijn steeds meer weggedreven van het verhaal"

Abonneer op