Begaafde Vrouw

Gepubliceerd op
14 december 2018

Begaafde vrouw,

natuurlijk ben jij uniek en spreek ik je persoonlijk aan. Dé Begaafde Vrouw bestaat niet. Toch hef ik op deze wijze het woord, omdat ik je nu aanspreek op het veerkrachtige, vrouw-wijze, scherpzinnige en zachtmoedige van jou. Op het intense, kwetsbare, ongrijpbare en creatieve. Op het ontspannen, gelijkmoedige en hoogbewuste. Op het wilde, sensuele en levenslustige.

Wat is werkelijk belangrijk om met jou te delen? Zonder meer zal ik míjn ervaring als vertrekpunt nemen, dus enige nuancering is op zijn plek.

Maar laat ik eerst vól meebewegen met de intensiteit die ik voel opborrelen nu ik je aanspreek. Het is tenslotte al een uitdaging om mij over te geven aan hetgeen ik diep van binnen weet, voel, zie en erken, als ik jou zie.

Altijd alles goed willen doen: het is niet mogelijk, het is niet waar, het is niet goed. Weet dat je falen niet kunt compenseren door helemaal niet te falen. Je hoeft geen wiskundig genie te zijn om dit te snappen en als je wel een wiskundig genie bent, dan heb je buitengewoon goed leren falen.

Je zal leren falen, je hebt geleerd hopeloos te falen. Omdat je veel humor hebt, zal je dit falen weliswaar verfijnen tot stralen. Faalkundig loop je het leven tegemoet, omdat je koste wat kost leren wilt.

Weet ook dat het okee, mooi en zelfs lekker is om je ongegeneerd in te spannen. Om je uitgedaagd te voelen, om te dolen en te dwalen, en om de bereidheid te hebben onzeker te zijn. Een inspanning leveren siert je. Jouw onverklaarbare focus en noestige vastberadenheid signaleren dat je weet wat werkelijk van belang is.

Laat jouw begaafdheid – je kritische denkvermogen, je oog voor details, het praktisch overzicht, de sociale intelligentie, het aanvoelen van je binnenwereld en het nerveus belichamen van de buitenwereld – juíst een stimulans zijn om voedende relaties te cultiveren en je zichtbaar te onderscheiden.

Je bent een vrouw die via haar gehele Zijn autonomie ademt. Er zullen mensen zijn die jouw levenslustige adem als ”stoom die uit je oren komt” zullen beschrijven, maar jij en ik weten beter: het is jouw vertrouwen in nog meer dan jezelf. Dit vurige vertrouwen beangstigt iemand, geef hem of haar de tijd deze angst zelf te herkennen.

Wees bewust van je ontvankelijkheid voor andermans meningen en zorgbehoeften. Je bent geen vergaarbak. Normen hoef je niet als surrogaat-identiteit te adopteren. Koester je wens om te zorgen, maar laat het geen compensatie voor mensnormale onzekerheid zijn. Durf hulp, steun en betrokkenheid van je levenspartners te verwachten en leef deze verwachting tegelijkertijd als een vanzelfsprekendheid en een principe.

Geloof in de kracht en macht van jouw handen om de samenleving te vormen. Kijk eens goed en aandachtig naar je handen en zie de levensaderen, die de wijsheid van je subtiel gewogen woorden met fiere overtuiging wapenen. Kies een ambacht, durf met materie te werken, grijp in de aarde.

Soms overmant de intensiteit: nee, wees niet bang voor overweldiging. De beste draagkracht voor deze draaglast is de intensiteit zélf. Precies zoals je bent, hoogst zelfkritisch, ben je buitengewoon goed in staat jezelf de steun en het toeverlaat te bieden die je op momenten van verlatenheid behoeft. Als je namelijk werkelijk kritisch bent richting jezelf, dan is radicale zelf-acceptatie de enige juiste levenshouding.

Durf alleen te zijn. Durf het ondeelbare van jouw individu op te zoeken en volwaardig te beleven. Verwen jezelf met eenzaamheid. Het type eenzaamheid dat een klinkklare spiritualiteit kent. De eenzaamheid die je in de stilte en voorbijgaande verlatenheid vertelt dat jij prima leven kan met het geluid van je eigen ademhaling.

Volgens mij leven er talrijke stemmen in je en word je soms dol van het luisteren. Maar met de jaren groeit je onderscheidend vermogen en stem je je zuiver af op De Stem die niet preekt, maar weet: een waardenbewust leven, dat is geen optie voor jou, het is een randvoorwaarde.

Ik adviseer je – ja, ongedwongen – om vanuit levensloopperspectief naar je multipotentialiteit te kijken. Je bent meer dan je rol, zelfs meer dan je passie of alles wat jouw hart en hoofd op hol krijgt. Durf risico’s te nemen, vertrouw het proces, laat je niet vastketenen door verwachtingen. Verwachtingen zijn ook maar gedachten en jij bent een mens van vlees en bloed. Complex, dynamisch en verhelderend mysterieus.

Je leert je Wilde Ik opnieuw kennen. Rauw als je ongeremd schreeuwt, adrem in een veilige en provocatieve omgeving. Gerechtvaardigde woede is de bekroning van jarenlange nuancering en het opnieuw sluiten van een pact met je zoveelwetende fysieke lichaam.

Je lichaam is een fiere, intense leider. En ja, je lichaam is een tempel. Trotseer de personen die ingang van de tempel blokkeren, geef toegang aan hen die haar met subtiliteit en overgave binnentreden. Sterker nog, laat je zintuigen prikkelen door hen die de schaamte ontschamen en de schuld ontschuldigen, die je intensiteit als even normaal en buitengewoon zien, die je kleinmenselijkheid en de Godin in je erkennen.

Stop met het pleasen, alsjeblieft. Stop alsjeblieft met het pleasen. Godin allemachtig, gun jezelf een stevige, solide handdruk, zie hoe mooi een rechte rug je staat, draai je heupen zelfbewust in de strijd, benoem je frivoliteit tot sensualiteit. En als je iets vindt, als je een mening hebt, draaikont er dan niet omheen en vergelijk je niet onrechtmatig, onzinnig en onzuiver met anderen. Apprecieer een rolmodel precies omdat zij meer dan een rol of een model is.

Zie kansen, ben niet vies van opportuniteiten, vier je verstand, strijk de eer eerlijk op.

Wat je moet willen, is een Sterk Ego, niet een groot ego. Huilen, instabiliteit, nervositeit, onwetendheid …daar maakt een sterk ego ruimte voor, daar weet zij raad mee en daar identificeert zij zich niet mee. Leer om vanuit je eigen ogen naar jezelf te kijken. Ontsluier stereotyperingen, ontdoe je van valse bescheidenheid. Zie intimidatie aan voor wat het is, maar maak er ook geen levensnarratief van.

Versterk je positie door weg te lopen wanneer je weg wilt lopen, door te omarmen wanneer je buik dit ingeeft, door oogcontact niet uit te sluiten. Dans, want dansen brengt je op plekken die niet op de veelal door mannen gemaakte kaarten staan.
Bevraag, besluit, bevraag, besluit., bevraag, besluit, bevraag en besluit. Laat je intuïtie niet woekeren, zie loslopende meningen als onkruid, ontloop je zielsplan niet. Beweeg eens moeiteloos met jezelf mee.

Wees een man als dat zo is, voel je een vrouw als deze duiding typeert. Voel je sierlijk vermannelijken en erken de dochter van de moeder in jezelf. Wees geen van twee en allebei overtuigd, onbenoemd. In de innerlijke, continue verstrengeling van ouder en kind, sta jij in het midden als verbinder van schijnbare polariteiten, psychologische overdrijvingen en stereotyperingen.

Raadpleeg Oude Wijze Vrouwen, biedt hen een eerbiedige plek in je leven. Koester hun ervaringswijsheid en behoudt in het licht van hun eeuwenoude inzichten je eigenheid. Leer je moeders onhebbelijkheden lief te hebben of los te laten, vraag geen toestemming meer aan je vader.

Neem altijd een kamer voor jezelf. Verleid je echter niet tot eigendomzucht, wijdt de kamer ritueel in. Ruim de kamer precies zo in dat het je emotionele leven spiegelt en durf het interieur te veranderen, zo vaak als dit je te binnenschiet.

Weet dat het in contact staan met je gevoel jou een steevast stemrecht biedt dat geen politicus of wereldgeschiedenis ontkrachten kan.

Accepteer de beperkingen van een sociaal geconstrueerd gender niet, erken de uniciteiten van jouw Zijn wel.

Wordt verliefd op een idee en omarm dit idee vanuit je volle voortalige Zijn.

Spreek dit idee hartstochtelijk uit, zweet het uit, teken een mindmap, scandeer het van de daken, neem plaats aan de bestuurstafel, dans waarover je niet spreken kan, boks je idee de ijdele lucht in, gebruik ongebruikelijk veel uitroeptekens, kies een spraakwaterval emoticons om je idee kracht bij te zetten, bezing je liefde in epistels, blogs, vlogs of boeken, verwetenschappelijk je innerlijke weten, geef leiding aan dwaze mannen én zoekende vrouwen.

Stel jezelf de vraag: hoe is mijn persoonlijkheid een expressie van hetgeen “meer is dan mezelf”?

En dan, na tijd en aandacht voor je spirituele ontwikkeling, verzucht je accepterend en met bedwelmende kalmte dat je meer zijnsruimte wenst, dat jij jezelf meer zijnsruimte toekent. Dat jouw essentie geen ‘human doing” maar een “human being” is, die goed en mooi is, precies zoals zij is.

Begaafde Vrouw,

Heb jezelf lief
Koester je dierbaren
Wordt verliefd op een idee
Wend je vermogen tot verbinden luidruchtig aan
en sta ontspannen versteld van jouw vormingskracht.

*deze blog is mede geschreven n.a.v. de studiedag Vrouw en Begaafd: http://www.alotofcomplexity.com/publicaties/studiedag-vrouw-begaafd-zat…