Binnenin, intensiteit

Gepubliceerd op
8 juli 2019

**Binnenin, intensiteit**

‘En’, vroeg ik mijn partner eens, ‘Vind jij mij meer extravert of introvert?’

Hij zei slim: ‘Ik moet kiezen?’

‘Ja’, zei ik onzeker, gretig onderzoekend, alsof mijn lot bepaald werd.

Hij dacht even na.

‘Introvert’, besloot hij.

‘Waarom?’

‘Omdat er altijd veel meer in je omgaat, dan je aan de buitenkant laat zien.’

Intensiteit wordt vaak begrepen als een zichtbare, extraverte eigenschap. Althans, we projecteren het woord op de gedragingen van een ander, veelal voorbijgaand aan onze ervaringen van dit gedrag, daarmee voorbijgaand aan de intensiteit van intensiteit.

Uit diepgewortelde ervaring stel ik: er is ook een interne intensiteit. Juist de interne intensiteit mag vaker gezien worden. Gezien worden aan de zelfbewuste, spiegelende binnenkant van een geïnteresseerde waarnemer. Bijvoorbeeld door (ervarings)kundige psychologen die met spiegelogen de samenhang tussen kracht en kwetsbaarheid verankeren in het zelfbewustzijn van intense mensen.

De binnenin intensiteit is een beleefomgeving vertrouwd vol met levensgemoederen. Daar heb je toegang tot wat zingeving heet. Een binnenwereld waar de intense mens impressionistisch met gedachten en gevoelens schildert. Waar creatieve processen woekeren, waar bedding voor leed wordt gevonden, waar woorden gewogen worden als dragers van gemoed en werelden, waar vurigheid oog-in-oog met zoete twijfel staat, waar enthousiasme doorzingt tot inspiratie en de toekomst in dagdromen rusten kan.

Geraaktheid, passie, energie, beweging…die niet per se of nadrukkelijk aan de buitenkant te zien is. Die we niet meteen of grotesque observeren, maar die wel degelijk ‘de ronde gaat’ in de binnenwereld van de intense mens. Intensiteit, die een emotioneel landschap en dito kaart vormt, van en voor angsten en verlangens, zingeving en gedeprimeerde intenties.

Deze intensiteit kan herkenbaar zijn voor zowel introverte of extraverte personen. Waar ik de aandacht op wil richten, is het intense ínnerlijke vermogen, dat frequent gemaskeerd blijft, echter hongerig is naar expressie en alsnog gelukzalig vertoefd in onzichtbaarheid. Ik denk aan verhoogde concentratie, een sensitieve responsiviteit, een rijkgeschakeerd, gelaagd gevoelsleven, gerichte of ongebreidelde intellectuele interesse, vrijelijke verbeelding en emotionele subtiliteiten. Een dansbare overvloed aan indrukken, gevoelens, vragen en voorstellingen, die expressie ín en met de wereld behoeven, Om niet te imploderen, om speels te floreren.

In deze innerlijke leefwereld kun je jezelf en jouw angsten, jouw associatiewolken en fijngevoeligheden, ruimschoots tegenkomen. Je herkent parallelle werelden: bergtoppende exaltatie, een woestijn aan eenzaamheid, razend onrecht en jouw puntige uitspraak, oceanische dankbaarheid, bliksemscherpe gedachten, uitgestrekte rouw, geestplagerige humor, stofwolkjes om verwaarloosde gevoelens, terugtrektendensen en geordende stroken normdenken.

Als twee zulks intense personen - twee zulks drukbevolkte binnenwerelden - elkaar ontmoeten, dan is de basis van het goede contact gelegen in het wederkerig openen en heropenen van het beweeglijke 'binnenin'. De bewustwording die bewustzíjn faciliteert, waarbij het fictieve onderscheid tussen intro - of extravert in de ontmoeting wegvalt, oplost. De herkenning dat twee universa elkaar ontmoeten en telkens uitgenodigd worden om ieders alleenzame ervaringskennis ontrafelend te herleiden tot eén universum.

Mocht een intense binnenwereld zulke ontmoetingen ontberen, dan ligt isolatie op de loer. Eenzaamheid kan wel tijdelijk een identiteit worden, is ook een voorwaarde voor sommige inzichten, maar zal op den duur emotioneel verarmen. Het is van groots gevoeld belang, dat wat de intense mens in zich opneemt aan indrukken, wat zich roert en vermendigvuldigt, deelt en doet opleven, ook uiterlijke expressie kent. In de fysieke wereld leeft. Daár hervindt de intense mens welzijn, integratie en soepele versteviging van zijn of haar autonomie-in-verbondenheid. Dán is het weer rond, de uitwisseling tussen binnen en buiten als één beleefd. Het geforceerde onderscheid tussen introvert en extravert, de bindingsangst of verlatingsangst, de eenzaamheid of grenzeloosheid: allen onleedt als nimmer vast te zetten, juist daardoor bevestigende levensenergie.

Wie een glimp of vloedgolf meekrijgt van dit innerlijk ballet, herkent mateloze verwondering en eigenlijk nooit vergaan vertrouwen in het geraakt-mogen-zijn. Deze intensiteit is een katalysator van creativiteit en van eigenzinnige transformatie van geabsorbeerde prikkels.

Of, met de woorden van Virginia Woolf, “Odd how the creative power brings the whole universe at once to order.”

Laten we elkaar de inherente ritmes van deze intense innerlijke wereld spiegelen, laten we deze geraakt-en-geremdheid levenskunstig veruiterlijken. Als ware het - en dat is zo - een evenzo geldelijke expressie van levendig in Leven zijn!