Levenscoaching, een falend overzicht

Gepubliceerd op
2 augustus 2018

Welke ervaringen zijn vormend geweest voor je persoonlijkheid, welke verbanden ervaar jij en leef jij tussen verleden, heden en toekomst? Welke emotionele patronen hebben zich gaandeweg op gedachten-, gedrags- en gevoelsniveau gevormd? Bestond er kwetsing, onzekerheid, afkeer, vereenzaming, woede, schaamte, dreiging, verweer, splitsing? Was er vreugde, dankbaarheid, blijheid, gelatenheid of intense kalmte?

Welke innerlijke conflicten kenmerken je innerlijke landschap nu of zelfs sinds je heugen kan? We wandelen als het ware een ruimte binnen die zich mogelijkerwijs met zeer goede beweegredenen achter gesloten deuren bevond. We hoeven niet binnen te stormen, maar soms kan het wel zo vóelen.

Kunnen we openlijk oor en oog hebben voor levensvormende ervaringen, de kwetsbaarheid daarvan honoreren? Kan ik het actief, vanuit een beginnersgeest, zien als een ongedwongen voorrecht jou te leren kennen, onderwijl ik er bewust van ben dat het hier om jouw proces gaat, dat in jouw beleven en netwerk van dierbaren verder evolueert. Kunnen we samen de condities scheppen die ons liefdevol wakker maken ten aanzien van moeilijke, soms heel 'eisende' ervaringen?

Als je een tijdlijn zou creëren van de gebeurtenissen die van invloed zijn geweest op hoe je nu door het leven beweegt, welke zouden dit dan zijn? De tijdlijn verbeelden, bezingen of zelfs in stilte delen, dat is ook mogelijk. Welke leerprocessen hebben zich voltrokken? Welke kwaliteiten waren er vroeger al in ruwe vorm, die nu meer en meer tot uitdrukking komen, sommige getransformeerd, andere ont-dekt. Welke kwaliteiten herinner je nu en waardeer je daarom met hernieuwde herkenning?

Zijn er gewoonten, neigingen, keuzes die je nooit en te nimmer ter sprake brengt maar zou het wel opluchten deze eens (en misschien wel voor altijd) uit de vergrendelde dagboeken te doen? Of misschien zou het niet opluchten, initieel, maar toch wel al de indruk wekken dat er meér mogelijk is in sociaal contact dan onbeschreven regels dicteren.

Als je een inspiratie - of wijsheid-c.v. zou creëren, wie of wat zou daar dan op staan? Als niemand mee zou luisteren en je vrijuit zou spreken met de wetenschap je alsnog gehoord te voelen, wat zou dan je allerdiepst beleefde ontwikkelwens zijn? Hoe voelt het om hier hoorbaar stem aan te geven?

*Zie voor het gehele artikel graag: https://www.linkedin.com/pulse/levenscoaching-een-falend-overzicht-lotte-van-lith/.