Lotte van Lith

Begaafdheid en gevoeligheid, emotionele ontwikkeling : 21 oktober, 14 en 23 december

Posted on 10 October 2016 by Lotte van Lith | No Comments

Ben je geïnteresseerd in;

(hoog)begaafdheid
(hoog)gevoeligheid
creativiteit
persoonlijke, emotionele ontwikkeling
intensiteit van beleving en/of
complexiteit van betekenisgeving….?

Deze sessie is zowel van meerwaarde voor professionals, voor volwassenen voor zichzelf, als voor ouders van begaafd-gevoelige, creatieve kinderen.

Tijdens de sessie gaan we met maximaal drie personen in op de volgende vragen:

1. Hoe verhouden begaafdheid en (hoog)gevoeligheid zich tot elkaar?
2. Welke sociaal-emotionele uitdagingen zijn gerelateerd aan begaafdheid en (hoog)gevoeligheid?
3. Hoe kun je de emotionele ontwikkeling van begaafde personen op een positief-constructieve wijze begrijpen?

We gaan met deze vragen aan de slag middels gesprek, theorie, en creatieve illustraties. Ook de samenhang tussen deze vraagstukken, de vertaalslag naar de persoonlijke ervaring en praktijk, is onderdeel van de benadering.

De sessie vindt op een doordeweekse dag plaats, van 09:30 tot ongeveer 14:30.

De eerstvolgende mogelijkheden zijn  vrijdag 21 oktober, woensdag 14 december en vrijdag 23 december.

De sessie vindt in Amersfoort plaats, de locatiegegevens worden per mail gedeeld. Er kunnen zich maximaal drie deelnemers opgeven. De inschrijfkosten voor deze sessie zijn 75 euro per deelnemer, inclusief BTW. Lunch wordt verzorgd. Er is vanwege de opzet volop ruimte voor vragen en persoonlijke verdieping. Na afloop ontvang je het studiemateriaal.

Ben je verhinderd op de aangegeven data maar neem je wel graag deel aan deze sessie? Neem dan contact op via onderstaande mogelijkheden, dan overleggen we de opties. Eventueel plannen we een sessie in het weekend in. Graag denk ik mee over de mogelijkheden!

Aanmelding kan via lotvanlith@gmail.com of 06 12 22 42 45

Warme groet en graag tot ziens!

Lotte

4 november 2016 TPD-lezing tijdens het HB-café Zwolle

Posted on 7 October 2016 by Lotte van Lith | No Comments

De theorie van positieve desintegratie: persoonlijke ontwikkeling volgens Kazimierz Dabrowksi

Lotte van Lith geeft een introductie op de theorie van Dabrowski. De basisconcepten van de introductie worden toegelicht en de theorie wordt rijkelijk geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk en creatieve en inspirerende illustraties.
De theorie van positieve desintegratie schetst een psychologisch traject van persoonlijke ontwikkeling waarbinnen intensiteit en complexiteit van beleving en betekenisgeving op een positief-constructieve wijze worden begrepen. Innerlijke conflicten, mogelijk gepaard gaand met angst, somberheid, aanhoudende twijfel of (bijvoorbeeld) een neiging tot terugtrekken, worden tevens gezien als teken van potentieel positieve groeimogelijkheden.
Begaafdheid wordt binnen deze kijkwijze niet als een probleem, maar vanuit een ontwikkelgericht perspectief begrepen, waarbij er oog is voor individuele verschillen. Persoonlijke zoektocht naar en ervaring van zingeving wordt middels de theorie aan begaafdheid en gevoeligheid gerelateerd. Dąbrowski stelt emoties, en het nastreven en uitdragen van persoonlijke waarden centraal, waarmee persoonlijke groei gekoppeld wordt aan veel benoemde groeikrachten en ervaren kwetsbaarheid van begaafd-gevoelige personen zoals nieuwsgierigheid, gedrevenheid en rechtvaardigheidsgevoelens. Innerlijke conflicten worden middels Dabrowski’s visie begrepen als bron van positieve groei, katalysator van zelfactualisatie en het behalen van waardevolle doelen, in interactie met omgeving.

Lotte van Lith specialiseert zich via haar praktijk en onderzoek in begaafd-gevoeligheid, emoties en persoonlijkheidsontwikkeling. Zij werkt als coach voor volwassenen, organiseert workshops en studiedagen over relevante thematiek, en verzorgt op internationaal niveau lezingen. De theorie van positieve desintegratie is daarbij een belangrijke, maar niet enige bron van inspiratie. Meer informatie op: www.lottevanlith.nl of https://www.facebook.com/lotvanlith/.

 

www.ihbv.nl

19 november : Interactieve lezing Theorie van Positieve Desintegratie

Posted on 30 September 2016 by Lotte van Lith | No Comments

Hierbij een link naar het congres te Brussel:

https://agenda.brussels/nl/event/399320/mensa-be-intelligence-day-het-hoogbegaafde-kind-en-de-volwassene-die-hij-wordt.html

 

Page 1 of 4612345...102030...Last »
  • Tags